Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2017 15:48

Αποφάσεις της 23ης/2017 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 212/2017: Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας3.12 MB03/01/2018
Απόφαση 213/2017: Έγκριση πληρωμής έργων/μελετών για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 και μέχρι την κατάρτιση του επενδυτικού προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 με τη διαδικασία των προκαταβολών355.48 KB29/12/2017
Απόφαση 214/2017: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας: α) της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), στην Πάτρα, στις 08 Μαρτίου 2018 και β) δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος410.66 KB29/12/2017
Απόφαση 215/2017: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018386.20 KB29/12/2017
Απόφαση 216/2017: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αποκαταστάσεις από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου,1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στην Π.Ε Αιτ/νίας της Ε.Ο 17». Προϋπολογισμός Μελέτης: 250.000,00€442.78 KB29/12/2017
Απόφαση 217/2017: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ης ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» και των αντίστοιχων υποέργων: Υποέργο 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.200.000,00€, Υποέργο 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ», Προϋπολογισμός Μελέτης: 800.000,00€449.95 KB29/12/2017