Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2018 15:42

Αποφάσεις της 1ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 1/2018: Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018 και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων1.45 MB24/01/2018
Απόφαση 2/2018: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 170.000 ευρώ (με ΦΠΑ) για την αγορά (2) δύο κινητών μονάδων αιμοδοσίας από την Π.Δ.Ε.715.88 KB24/01/2018
Απόφαση 3/2018: Σύσταση ένδεκα (11) προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας793.25 KB24/01/2018
Απόφαση 4/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης για τη Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του Έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΠΩΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2017-2018» με κωδικό 2016ΕΠ50100000 της ΣΑΕΠ 501 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας809.48 KB24/01/2018
Απόφαση 5/2018: Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2011.01 MB24/01/2018
Απόφαση 6/2018: Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 201810.29 MB24/01/2018
Απόφαση 7/2018: Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 201810.86 MB24/01/2018
Απόφαση 8/2018: Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων δρομολογίων με ιδιώτες μεταφορείς για τη μεταφορά μαθητών/τριών από το χωριό Μπόσι προς το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018449.21 KB24/01/2018