//
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018 15:31

Αποφάσεις της 5ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 33/2018: Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20185.80 MB20/03/2018
Απόφαση 34/2018: Ανάκληση της αρ.27/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου385.60 KB20/03/2018
Απόφαση 35/2018: Έγκριση Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20182.06 MB21/03/2018
Απόφαση 36/2018: Έγκριση Επενδυτικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων3.05 MB22/03/2018