Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 30 Απρίλιος 2018 15:08

Αποφάσεις της 7ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 40/2018: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (EL02)»477.86 KB30/04/2018
Απόφαση 41/2018: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01)»433.71 KB30/04/2018
Απόφαση 42/2018: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04)»524.97 KB30/04/2018
Απόφαση 43/2018: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08)»470.32 KB30/04/2018
Απόφαση 44/2018: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05)»525.28 KB30/04/2018
Απόφαση 45/2018: Έγκριση της υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ-ΑΙΓΙΟ», Π/Υ: #12.500.000,00€#» στη ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018313.53 KB30/04/2018
Απόφαση 46/2018: Έγκριση της πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Π/Υ: #630.000,00€# στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018303.27 KB30/04/2018
Απόφαση 47/2018: Προσδιορισμός του ωρομισθίου του έκτακτου προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων343.52 KB30/04/2018
Απόφαση 48/2018: Έγκριση α)τρόπου δημοπράτησης (1) ενός έργου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Ε. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΠΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ετών 2019-2021» β) αναγκαιότητας διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΩΝΩΠΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ετών 2019-2021», προϋπολογισμού 2.700.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής360.79 KB30/04/2018
Απόφαση 49/2018: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας741.55 KB02/05/2018
Απόφαση 50/2018: Απένταξη της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διερεύνησης και αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» προϋπ/σμού 300.000€, από το Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ Ηλείας / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π.642.48 KB02/05/2018
Απόφαση 51/2018: Προένταξη δύο νέων μελετών - σε αντικατάσταση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διερεύνησης και αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» προϋπ/σμού 300.000€, από το Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ Ηλείας / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - με τίτλους: Α) «Τεχνικές μελέτες για έργα αντιμετώπισης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» και προϋπ/σμό 120.100,00€ και Β) «Τοπογραφικές και γεωερευνητικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ηλείας» και προϋπ/σμό 166.300,00€.686.74 KB02/05/2018
Απόφαση 52/2018: Προένταξη τεσσάρων (4) νέων μελετών και ενός έργου στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2018 της ΠΕ Ηλείας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως: α) «Μελέτη βελτίωσης και αναβάθμισης Ε.Ο Κρέστενας –Μακρισίων» με προϋπ/σμό 50.200,00€ β)«Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πηνειακού Λάδωνα στην περιοχή των γεφυρών της Ε.Ο Εφύρα –Σιμόπουλο» με προϋπ/σμό 69.900,00€ και γ) «Κατασκευή νέων τεχνικών στην Επαρχιακή οδό Αμαλιάδα –Γεράκι στην περιοχή οικισμού Γερακίου» με προϋπ/σμό 63.000,00€ δ) Τοπογραφικές –γεωερευνητικές εργασίες /έρευνα για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων α) Της Ε.Ο Κρέστενας –Ανδρίτσαινας (πριν την είσοδο Μπαρακίτικων), β) Ζαχάρως – Αρήνης (θέση κοιμητηρίου Αρήνης) και γ) Θολό –Φιγαλείας (θέση οικισμού Λεπρέου) προϋπ/σμό 73.500,00€ ε) Τεχνικές μελέτες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων α) της Ε.Ο Κρέστενας –Ανδρίτσαινας (πριν την είσοδο Μπαρακίτικων), β) Ζαχάρως – Αρήνης (θέση κοιμητηρίου Αρήνης) και γ) Θολό –Φιγαλείας (θέση οικισμού Λεπρέου) προϋπ/σμό 71.700,00€.949.21 KB02/05/2018
Απόφαση 53/2018: Ανάκληση της υπ' αρθμ. 20/12-02-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας600.39 KB02/05/2018
Απόφαση 54/2018: Έγκριση αποδοχής μεταφοράς από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ του εγκριθέντος ευρωπαϊκού έργου "InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion" (Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου) και υλοποίησής του από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας656.31 KB02/05/2018
Απόφαση 55/2018: Έγκριση της πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» Π/Υ: #300.000,00€# στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018628.22 KB02/05/2018
Απόφαση 56/2018: Έγκριση Γ' Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20181.37 MB02/05/2018
Απόφαση 57/2018: Επικύρωση πρακτικών 21ης/2017, 22ης/2017, 23ης/2017, 24ης/2017 και 1ης/2018 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας547.84 KB02/05/2018