Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 09 Μάιος 2018 17:13

Αποφάσεις της 8ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 58/2018: Στρατηγικός Ενεργειακός Σχεδιασμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας2.44 MB10/05/2018
Απόφαση 59/2018: Συζήτηση για τα προβλήματα της κτηνοτροφίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας353.71 KB14/05/2018
Απόφαση 60/2018: Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την έκδοση απόφασης διάλυσης της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών-Τριπόλεως από το 20ο χλμ έως το 35ο χλμ666.58 KB09/05/2018
Απόφαση 61/2018: Έγκριση της πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 33 ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 1.900.000,00€ στη ΣΑMΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018635.55 KB09/05/2018
Απόφαση 62/2018: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100010)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100004, προϋπολογισμός: #12.620.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ χωρίς καμία μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του630.62 KB09/05/2018