Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018 16:16

Αποφάσεις της 11ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 84/2018: Παραχώρηση Ακινήτου πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου δυνάμει του άρθρου 73 του ν.4483/2017649.51 KB19/06/2018
Απόφαση 85/2018: Έγκριση α) αποδοχής χρηματοδότησης και β) του τρόπου ανάθεσης, δύο έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ 071, με τίτλους: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ-ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ» και «ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ»1.05 MB20/06/2018
Απόφαση 86/2018: Έγκριση της πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», π/υ: 2.500.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018786.89 KB20/06/2018
Απόφαση 87/2018: Έγκριση της πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», π/υ: 2.500.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018619.11 KB20/06/2018
Απόφαση 88/2018: Έγκριση της πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», π/υ: 2.000.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018786.15 KB20/06/2018
Απόφαση 89/2018: Έγκριση της πρότασης ένταξης νέου έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021», π/υ: 2.000.000,00€ στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018»962.45 KB20/06/2018
Απόφαση 90/2018: Έγκριση της πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100010)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100004, προϋπολογισμός: #12.620.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με ένταξη νέων υποέργων και αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του339.69 KB20/06/2018
Απόφαση 91/2018: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 38/03-4-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης, πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής για το 2018. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων»658.61 KB20/06/2018
Απόφαση 92/2018: Έγκριση της πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002, προϋπολογισμός: #51.880.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του337.76 KB20/06/2018
Απόφαση 93/2018: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 82/4-6-2018 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση Πρακτικής Άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των ΕΠΑ.Λ. - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»368.41 KB20/06/2018
Απόφαση 94/2018: Συμπλήρωση της υπ' αριθ.173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 29/2018 απόφαση του ιδίου οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 20181.01 MB20/06/2018
Απόφαση 95/2018: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακό Σύμβουλο κατ' άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010605.66 KB20/06/2018