Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 27 Ιούνιος 2018 22:28

Αποφάσεις της 12ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 96/2018: Έγκριση Πρότασης Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 20181.92 MB28/06/2018
Απόφαση 97/2018: Έγκριση Δ' Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20181.20 MB28/06/2018
Απόφαση 98/2018: Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 29/2018 και 94/2018 αποφάσεις του ιδίου οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018452.20 KB27/06/2018
Απόφαση 99/2018: Άνοιγμα Νέου Τραπεζικού Λογαριασμού361.86 KB27/06/2018