Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2011 11:07

Αχαΐα: Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ έργο αποχέτευσης στον Αλισσό Δυτικής Αχαΐας

Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα, δυο σημαντικά έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με συνολικό προϋπολογισμό 3,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρώτη απόφαση αφορά στο έργο αποχέτευσης των παραλιακών οικισμών Αλισσού και Κάτω Αλισσού στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, με προϋπολογισμό 2.725.065 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και την συλλογή και μεταφορά των λυμάτων στην εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού Δύμης.

«Η προτεινόμενη πράξη», όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης «έχει ως στόχο την κάλυψη των παραλιακών οικισμών Αλισσού και Κάτω Αλισσού από ένα εκτεταμένο και σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης το οποίο θα σέβεται και θα προστατεύει το περιβάλλον και συγχρόνως θα διασφαλίζει άριστες υγιεινολογικές συνθήκες για τους κατοίκους λόγω της ασφαλούς συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων προς επεξεργασία στην εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού Δύμης».

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι 12 μήνες ενώ το συνολικό μήκος του αποχετευτικού δικτύου που θα κατασκευαστεί προσεγγίζει τα 8 χιλιόμετρα.

Επίσης, με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάσσεται στο ΕΣΠΑ το έργο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ερυμάνθου, με προϋπολογισμό 449.000 ευρώ.

Το έργο αφορά «στην προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό η υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ερυμάνθου να μπορεί να ανταπεξέλθει στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που παράγονται από κατοίκους, Υπηρεσίες, τα Δημοτικά Σφαγεία κ.α.».

Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η προμήθεια μιας μονάδας υποδοχής βοθρολυμάτων, η οποία θα επεξεργάζεται τα βοθρολύματα πριν την υποδοχή τους στην βιολογική επεξεργασία, η εγκατάσταση συγκροτήματος προεπεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων που προκύπτουν από την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων, η αντικατάσταση του συστήματος αερισμού, η εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας της λυματολάσπης κ.α.

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου προσδιορίζεται στους 10 μήνες.