Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 13:56

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες εντάξεις στη Δράση 2.1. "Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών" του Μέτρου 2.1.4 "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις"

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος καλεί όλους τους ενδιαφερομένους δικαιούχους να συμμετάσχουν στην δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις», Άξονας 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013. Ως περιοχές παρέμβασης εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θεωρείται η λεκάνη του Πηνειού Ηλείας και συγκεκριμένα δημοτικές και τοπικές κοινότητες των νομών Ηλείας και Αχαΐας, όπως αυτές περιγράφονται στην αριθμ. 24838/1400/Ε103/2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1132 Β).

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.), αίτηση ενίσχυσης, πλήρως συμπληρωμένη.

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 05/12/2011 έως 30/12/2011.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 14:12