Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Φεβρουάριος 2019 12:51

Δημιουργία, ανταγωνιστικότητα και διεθνοποίηση των νεοφυών επιχειρήσεων - Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες

Η ενίσχυση των θερμοκοιτίδων των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων τέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς συνάντησης με θέμα «επανασχεδιασμός μοντέλου επιχειρηματικής θερμοκοίτησης» στο Μπάρι της Ιταλίας, όπου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Το τετραήμερο πρόγραμμα κατάρτισης, που ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, διοργανώνεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι, το ARTI και το CIHEAM Bari, στο πλαίσιο του προγράμματος INCUBA-Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg VA Greece-Italy 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 900.000 ευρώ.

Το έργο INCUBA υλοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας και την Π.Δ.Ε. εκπροσωπούν στη διεθνή συνάντηση ο υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Τζαμαλούκας και η γεωπόνος-εξωτερική συνεργάτης Πελαγία Νικολούτσου. Το πρόγραμμα έχει στόχο να στηρίξει τη δημιουργία, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση των νεοφυών επιχειρήσεων, όπως επίσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Απουλία και στην Ελλάδα.

Οι εργασίες του προγράμματος κατάρτισης για τους υπεύθυνους επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων χωρίστηκε σε διαφορετικές ενότητες, οι οποίες σχεδιάστηκαν για να διερευνήσουν την καθημερινή διαχείριση μιας επιτυχημένης θερμοκοιτίδας (συνοδευτικές υπηρεσίες, δικτύωση & ανοικτή καινοτομία, συγκέντρωση κεφαλαίων), προκειμένου να εκτιμηθεί η οικονομική βιωσιμότητά της και οι επιπτώσεις της στη χώρα.

Στο πρόγραμμα μετέχει επίσης το Επιμελητήριο Ηλείας, ενώ συνεργαζόμενοι εταίροι είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας και η περιφέρεια της Απούλιας - Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 08 Φεβρουάριος 2019 12:58