Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 27 Αύγουστος 2019 10:32

Διακήρυξη Εκμίσθωσης των δημόσιων Ιχθυοτροφείων Πεταλάς-Σουπη καθώς και Διαύλου και Τουρλίδας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκαν οι:

1) Aρ. 242020/36901/2019 (ΑΔΑ:ΩΗ8Η7Λ6-Ρ9Ι) Διακήρυξη για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου ΠΕΤΑΛΑΣ-ΣΟΥΠΗ και

2) Aρ. 242566/36966/2019 (ΑΔΑ:781Τ7Λ6-ΜΙ4) Διακήρυξη για την εκμίσθωση των δημόσιων ιχθυοτροφείων ΔΙΑΥΛΟΥ και ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ του συμπλέγματος Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού. 

Λεπτομέρειες για τους όρους και τη διαδικασία εκμίσθωσης θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία των Διακηρύξεων και των Περιλήψεων αυτών.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Αύγουστος 2019 11:54