Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 07 Μάρτιος 2012 10:48

Στο ΕΣΠΑ το έργο ασφαλτόστρωσης της οδού Κεχρινιά- Λεπενού στον Δήμο Αμφιλοχίας

Στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα το έργο βελτίωσης της βατότητας και ασφαλτόστρωσης της οδού Κεχρινιά – Λεπενού, στον Δήμο Αμφιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την απόφαση ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.145.000 ευρώ και δικαιούχος ο Δήμος Αμφιλοχίας. Το έργο προβλέπει ασφαλτόστρωση του υπάρχοντα χωματόδρομου που ξεκινά έξω από τον οικισμό Κεχρινιά, στη θέση «Πελιχρινιάσσα», και φτάνει έως την θέση «Τριαλώνια», με συνολικό μήκος 3,4 χιλιομέτρων.

«Ο δρόμος θα βελτιωθεί ως προς το πλάτος, την ελικτότητα, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την μηκοτομή και θα ασφαλτοστρωθεί σε όλο το μήκος του. Θα γίνουν εκσκαφές για την διαπλάτυνση και διαμόρφωση του οδοστρώματος, καθώς επίσης και για την διάνοιξη της πλευρικής τάφρου απορροής ομβρίων», αναφέρεται στην απόφαση του Περιφερειάρχη.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα σε όλο το μήκος του δρόμου και σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών, με τοίχους αντιστήριξης. Στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνονται ακόμα δαπάνες για την σήμανση, την διαγράμμιση και την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και οριοδεικτών.

Επειδή είναι πιθανός ο εντοπισμός αρχαιολογικών ευρημάτων, εξαιτίας της γειτνίασης του δρόμου με το αρχαίο κάστρο της Πελιχρινιάσσας, έχει προβλεφθεί, στο υποέργο 2, ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου από αρχαιολόγο και η ανάγκη τυχόν αρχαιολογικών ανασκαφών. Το έργο εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας που αφορά στις υποδομές και στην βελτίωση της προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.