Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 07 Μάρτιος 2012 13:51

Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα διήμερη συνάντηση για την συνεργασία Ελλάδας - Ιταλίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, σήμερα το μεσημέρι, η διήμερη συνάντηση (6,7 Μαρτίου) που έγινε στην  Πάτρα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» που αφορά το πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

Η πρώτη ημέρα της συνάντησης αφιερώθηκε στην ενημέρωση προς τους πιθανούς δικαιούχους του προγράμματος και αφορούσε κατευθύνσεις για τις διαδικασίες υλοποίησης, τους κανόνες επιλεξιμότητας, το θεσμικό πλαίσιο, την πιστοποίηση των δαπανών και όλες τα συναφή ζητήματα.

Η δεύτερη ημέρα των εργασιών της συνάντησης αφορούσε κυρίως τις δυνατότητες στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων ελληνικών περιφερειών (Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και η Ηπείρου) προκειμένου να υπάρξουν κοινές δράσεις τόσο κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο όσο και για την επόμενη.

Σημειώνεται ότι το «άνοιγμα» του προγράμματος περιλαμβάνει πιστώσεις ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ για τρέχουσες προτάσεις και ανάλογου ποσού για υλοποιήσεις προτάσεων στρατηγικής συνεργασίας.

Στο δεύτερο θέμα των στρατηγικών συνεργασιών και κατά την παρέμβασή ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος, αφού αναφέρθηκε στην προοπτική που παρουσιάζει η Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, σημείωσε ότι «είναι επιτακτική η δημιουργία ενός δικτύου ή συνασπισμού περιφερειακών και τοπικών αρχών και η συντονισμένη χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και το περιβάλλον και από την άποψη αυτή η συνάντηση αποτελεί ένα θετικό βήμα για τη δημιουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών».