Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 05 Δεκέμβριος 2019 13:35

Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης ύψους 4 εκατ. ευρώ σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Ηλείας

Εργασίες για τον καθαρισμό και συντήρηση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα στην Ηλεία, καθώς σήμερα Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Πρόκειται για εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση της κοίτης και των πρανών των ποταμών, χειμάρρων και λοιπών υδατορεμάτων της Π.Ε. Ηλείας προς εξασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής τους ικανότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 4 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν έργα καθαρισμού στις κοίτες για την άρση τοπικών ανωμαλιών και πλήρωσης της κοίτης με φερτά υλικά, τοπικές εμβαθύνσεις και εξομαλύνσεις, καθαρισμός βλάστησης και πάσης φύσεως φερτών σε πρανή και κοίτη. Ακόμα θα γίνει συντήρηση και αποκατάσταση υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων και ενίσχυσή τους με κατάλληλα έργα ώστε να συντηρηθεί η αντιπλημμυρική θωράκιση των ποταμών. Τέλος, στους χείμαρρους που υπάρχει πρόσβαση μέσω αγροτικών δρόμων, θα γίνει ελαφρά διάστρωση αμμοχάλικου.

Τα υδατορέματα, στα οποία θα γίνουν καθαρισμοί, ήπιες διευθετήσεις και συντήρηση των υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων είναι τα παρακάτω: Θολό, Άνυδρος (Ακίδας), Τσεμπερούλα, Ρογκοζού, Λαδικού, Σελινούντα, Μουριά, Κάμενα, Κλαδέος, Ενιπέας, Λανθέικο ρέμα, Ιάρδανος, Σοχιά, Πηνειός, Πηνειακός Λάδωνας, Βέργας, Ρούσκουλας, Κουρτέσι και Γκουρλέσας. Επίσης θα γίνουν τοπικές και κατά περίπτωση απαιτούμενες στοχευμένες παρεμβάσεις σε παραποτάμους κλάδους ή όμορα ρέματα αυτών.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 05 Δεκέμβριος 2019 13:38