Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2019 18:50

Συνάντηση εργασίας του CREADIS3 στην Πάτρα

Τις σημαντικές εμπειρίες που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στις επισκέψεις μελέτης (Study Visits) του έργου CREADIS3, παρουσίασαν οι συμμετέχοντες την 7η Συνάντηση Εργασίας (Stakeholder Group Meeting),που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στην Πάτρα, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου CREADIS3 – InterregEurope (SmartSpecialisationCreativeDistricts - Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης - ΠΔΒ). Τη συνάντηση το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που υλοποιεί το έργο, με τη συμμετοχή άλλων πέντε ευρωπαίων εταίρων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση από τους εμπλεκόμενους (Stakeholders) του Κλάδου Πολιτισμού & Δημιουργικότητας των εμπειριών τους, καθώς και των δράσεων που έχουν επιλεγεί για το τελικό Σχέδιο Δράσης (ActionPlan) η παρακολούθηση του οποίου αποτελεί αντικείμενο της Β’ Φάσης του έργου.

Ο Βασίλης Παπασωτηρόπουλος, εκπροσωπώντας το Aroma Innovation Hub, παρουσίασε την εμπειρία που αποκόμισε από τη γνωριμία του με το δημιουργικό οικοσύστημα της Κεντρικής Φινλανδίας, ενώ ο Θεόδωρος Τσούμπελης, εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο της Αχαΐας, μετέφερε την εμπειρία του από την επίσκεψη στη Χώρα των Βάσκων, οι οποίοι αποτελούν εξαιρετικό πρότυπο για την αξιοποίηση της αναδυόμενης Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Ο Βασίλης Αυδίκος, εκπροσωπώντας το Πάντειο Πανεπιστήμιο, παρουσίασε τη συμμετοχή του στο Study Visit, που διοργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Αρχαία Ολυμπία, καταθέτοντας την πεποίθηση του για την επιτυχία της διήμερης εκδήλωσης και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων. Ακολούθως, ο Ανδρέας Τσιλίρας, παρουσίασε την εμπειρία του από την επίσκεψη του στην ιταλική περιφέρεια της Emilia-Romagna, η οποία επίσης έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Το πρώτο μέρος της συνάντησης ολοκληρώθηκε με την Αθανασία Σφακιανάκη, που εκ μέρους του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, παρουσίασε τις τρέχουσες εξελίξεις στο οικοσύστημα των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών της Σλοβακίας.

Το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων τόνισε τη σπουδαιότητα της ανταλλαγής γνώσης και αλληλεπίδρασης με πιο προηγμένες αγορές που δίνουν τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να προσδιορίσουν σωστά τη θέση τους και τη στρατηγική τους προσέγγιση προς την επιτυχία.

Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου, εξωτερικός συνεργάτης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο Creadis3, παρουσίασε αναλυτικά τις πέντε (5) προτεινόμενες δράσεις του τελικού Σχεδίου Δράσης (ActionPlan) που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης. Οι πλέον σημαντικές δράσεις είναι: η “Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων για Δημιουργικές Επιχειρήσεις και η Παρακολούθηση Υλοποίησης” προϋπολογισμού 7,8 εκατομμυρίων €, η “Σύνδεση του «Creadis3» με το έργο «CREATIVE HUBS» του Interreg VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020”που στοχεύει στη δημιουργία αντίστοιχων δημιουργικών κόμβων στις τρεις πρωτεύουσες της περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τέλος, η Ίδρυση της Κοινοπραξίας “Αναζήτηση Καινοτομίας της Πολιτιστικής & Δημιουργικής Βιομηχανίας στην περιοχή Αδριατικής - Ιονίου (AI-CCI-IQ)” στο πλαίσιο της πλατφόρμας έξυπνης εξειδίκευσης S3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, η “Ανάπτυξη Εργαλείου για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας των Έργων - Δράσεων της Περιφέρειας” και η “Δημιουργία Διαδικτυακής Εφαρμογής - Ημερολογίου Προσεχών Εκδηλώσεων στον Τομέα ΠΔΒ” ολοκληρώνουν τον πίνακα των δράσεων, που αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση στον τοπικό κλάδο Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της μεθοδολογίας παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης και ανοικτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με πιθανές βελτιστοποιήσεις αυτού.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Δεκέμβριος 2019 18:54