Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 09:37

Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ & ΕΔΧ -ΕΙΔΜΙΣΘ Αμεα για την ΠΕ Αιτωλ/νίας για το έτος 2019.

Η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Αιτωλ/νίας ανακοινώνει ότι, αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 67ΒΑ7Λ6-ΓΑΖ η κατάσταση των αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και η μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ & ΕΙΔΜΙΣΘ Αμεα για το έτος 2019, κατόπιν της οικ. 341278/40121/15-11-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη συνημμένη κατάσταση εμφανίζονται ο αριθμός των προκηρυσόμενων αδειών ανά έδρα,το είδος των ΕΔΧ αυτοκινήτουν (ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ- ΕΙΔΜΙΣΘ - ΕΙΔΜΙΣΘ ΑΜΕΑ) καθώς και οι αιτούντες με το όνομα ή την επωνυμία τους, καταχωρημένοι ανά έδρα και είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020 12:48