Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2020 15:58

Σύσκεψη για την αξιοποίηση του ακινήτου της παλαιάς Νομαρχίας στην Πάτρα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος,εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε σε σύσκεψη στην Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας με θέμα «Αξιοποίηση του Δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 30 Αχαΐας».

Έγινε ενημέρωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, την υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου και τη δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης του στην Π.Δ.Ε. Π.Ε. Αχαΐας, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, έλαβαν μέρος εκπρόσωποι Δημοσίων Υπηρεσιών που έχουν επίσης καταθέσει αιτήματα παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου, προκειμένου να αξιολογηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι προτάσεις παραχώρησης της χρήσης αυτού.

Συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Παναγιώτης Κακούνης, εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων, ΕΤΑΔ.ΑΕ, τοπικό κλιμάκιο Πάτρας, ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Πατρών, εκπρόσωπος 1ης και 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Αχαΐας, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Φεβρουάριος 2020 17:22