Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2020 16:46

Συντήρηση - αποκατάσταση αντιπλημμυρικών στον ποταμό Χάραδρο

Τη σύμβαση του έργου «Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Χάραδρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού Π.Ε. Αχαΐας» υπέγραψε μαζί με τον ανάδοχο ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Βάσει αυτής προβλέπεται να εκτελεστούν στον ποταμό Χάραδρο εργασίες συντήρησης στα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά του ποταμού, με συνολικό προϋπολογισμό 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Για τη συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

  • Άρση προσχώσεων κάτω από υφιστάμενα τεχνικά
  • Εκσκαφή υφιστάμενων θεμελίων τεχνικών έργων
  • Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Καθαρισμοί κοιτών, απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών και αυτοφυούς βλάστησης
  • Κατασκευές κατεστραμμένων υφιστάμενων τεχνικών
  • Αποκατάσταση υφιστάμενων και κατασκευή νέων σαραζανέτ και αναχωμάτων

Οι αποκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν σε επτά θέσεις που έχει υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ενώ επιπλέον τα συνεργεία θα επεμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και για την αποκατάσταση νέων προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2020 16:52