Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2020 14:33

Εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών - Στρατηγική προσαρμογής του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή

Η εκτίμηση των κλιματικών αλλαγών σε τοπικό επίπεδο, η προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων ζημιών στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, οι προτεινόμενες πρακτικές μεθοδολογίας στις γεωργικές καλλιέργειες, ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το διαδικτυακό εργαλείο ADAPT2CLIMAtool που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE ADAPT2CLIMA (LIFE14 CCA/GR/000928), κύριος στόχος του οποίου είναι να αυξήσει τις γνώσεις σχετικά με την ευπάθεια της γεωργίας της Μεσογείου στην κλιματική αλλαγή και να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στο σχεδιασμό προσαρμογής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος στην τοποθέτησή του επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Το πρόγραμμα στοχεύει στον εντοπισμό των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει ο ευάλωτος στις καιρικές μεταβολές αγροτικός τομέας, καθώς και τα μέτρα και τις πολιτικές που πρέπει να ληφθούν προκειμένου η προσαρμογή στα νέα δεδομένα να γίνει ομαλά, χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες».

Στο ADAPT2CLIMAtool παρουσιάζονται μέσω διαδραστικών χαρτών και γραφημάτων οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο γεωργικό τομέα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ευπάθειας των αγροτικών περιοχών, γίνεται αξιολόγηση των μέτρων προσαρμογής και επιδιώκεται η ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που αφορούν στο σχεδιασμό προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το εργαλείο απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να αναπτύξουν μια στρατηγική προσαρμογής για τη γεωργία σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, αλλά και επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα.

Στην ενημερωτική εκδήλωση μίλησαν επίσης ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Μιχαλόπουλος για την αγροδιατροφή και την κλιματική αλλαγή, η προϊσταμένη του τμήματος Διεύθυνσης Βιομηχανίας - Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Δρ. Μαρία Μακρή για το περιφερειακό σχέδιο και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ο προϊστάμενος τμήματος Υδροοικονομίας Δρ. Στέφανος Παπαζησίμου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο πρόγραμμα LIFE-IP και η εξωτερική συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Δρ. Γιάννα Κιτσαρά για τη συμβολή του διαδικτυακού εργαλείου στη χωροταξική βάση δεδομένων του Εθνικού χάρτη προσαρμογής.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2020 14:41