Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 19 Μάρτιος 2020 11:06

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ενδικοφανών προσφυγών Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) του ΠΑΑ 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους μελετητές και τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις" (Σχέδια Βελτίωσης) ότι με τροποποίηση των αποφάσεων αποτελεσμάτων του Υπομέτρου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας δόθηκε παράταση για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) έως την Τρίτη 7 Απριλίου 2020. Ακολουθούν συνημμένα οι σχετικές Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για τα φυσικά/νομικά πρόσωπα και τα συλλογικά σχήματα.