Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Απρίλιος 2020 09:05

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ενδικοφανών προσφυγών Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) του Π.Α.Α. 2014 - 2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους μελετητές και τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις" (Σχέδια Βελτίωσης) ότι με τροποποίηση των αποφάσεων αποτελεσμάτων του Υπομέτρου από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας δόθηκε παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) έως την Δευτέρα 11 Μαίου 2020. Ακολουθούν συνημμένα οι δύο Αποφάσεις Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.