Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 15 Μάιος 2020 14:09

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στεγάζει άμεσα την ευαίσθητη υπηρεσία Εκπαίδευσης 2ου ΚΕΣΥ Αχαΐας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές, ο οποίος θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 242/’96 (ΦΕΚ 179 Α/’96) για τη μίσθωση ακινήτου που πρόκειται να στεγάσει τις υπηρεσίες της δομής του 2ου ΚΕΣΥ Αχαΐας.

Οι αυξημένες ανάγκες παρέμβασης που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην εκπαιδευτική κοινότητα οδήγησαν στην ίδρυση και 2ου ΚΕΣΥ Αχαΐας από το προηγούμενο έτος, το οποίο όμως στερείται μέχρι σήμερα τον απαραίτητο χώρο λειτουργίας.

Μετά από αίτημα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου,ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης ανέθεσε στο Βοηθό Περιφερειάρχη Ανδρέα Φίλια να συντονίσει τις διαδικασίες, ώστε να αρθούν οι δυσκολίες που υπήρχαν και με τη συνδρομή του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικών Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου να δρομολογηθεί η εξεύρεση στέγης με την υπογραφή της διακήρυξης.

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και διακρίνονται σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών, ώστε να ακολουθούνται στοχευμένες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, όπως επίσης δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων.

Η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης τηρώντας τη δέσμευσή τους για άμεση ανταπόκριση στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη με ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα Παιδείας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους μαθητές και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα μάθησης ή συμπεριφοράς και χρήζουν ειδική υποστήριξη από την πολιτεία, θα συνεχίσει να έχει ευήκοα ώτα και να παρεμβαίνει άμεσα.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 15 Μάιος 2020 14:09