Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Μάιος 2020 14:12

Τεχνικά και Γεωλογικά προβλήματα της παράκτιας διάβρωσης – Νέο εκπαιδευτικό βίντεο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TRITON

Οι τεχνικές και γεωλογικές πτυχές της παράκτιας διάβρωσης αναλύονται στο πέμπτο εκπαιδευτικό βίντεο του ευρωπαϊκού έργου «TRITON». Πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο που επηρεάζει τα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Το βίντεο ασχολείται με το ζήτημα της αξιολόγησης της διάβρωσης των ακτών από τεχνική και γεωλογική άποψη.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης της τρωτότητας των παράκτιων περιοχών για την ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Από τα πιο εφαρμοσμένα εργαλεία είναι ο δείκτης ευπάθειας των παράκτιων περιοχών που επιτρέπει την ταξινόμηση διαφορετικών περιοχών ανάλογα με την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική τρωτότητά τους σε σχέση με ακραία θαλάσσια γεγονότα. Οι ακτές της Απουλίας έχουν βαθμολογία τρωτότητας από μέτρια έως υψηλή: αυτή η τιμή οφείλεται κυρίως στην υψηλή εξέλιξη της ακτής, αλλά σχετίζεται και με το κοινωνικοοικονομικό σύστημα της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου «TRITON», οι εταίροι χρησιμοποίησαν αυτήν τη μεθοδολογία, σε συνδυασμό με άλλα πολύπλοκα συστήματα για να παρέχουν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεσματικά και δυναμικά εργαλεία για την ανάλυση της εξέλιξης της ακτής, ώστε να τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τις περιοχές κινδύνου όπου είναι πιο επείγον να έχουμε δράσεις προσαρμογής.

Το βίντεο περιέχει συνεντεύξεις με τους: Elisa Furlan και Silvia Torresan από το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC), Ηλία Φακίρη, του Πανεπιστημίου Πατρών και Simona Bramato, του Πανεπιστημίου του Salento και του Δήμου Specchia.

Το βίντεο δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου «TRITON» Interreg Ελλάδας – Ιταλίας, του οποίου η Περιφέρεια της Απουλίας είναι ο Επικεφαλής Εταίρος και στο οποίο το ARTI (Περιφερειακός Οργανισμός για την Τεχνολογία και την Καινοτομία) παρέχει τεχνική βοήθεια.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Μάιος 2020 14:17