Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 03 Δεκέμβριος 2020 12:46

Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει ότι οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, σε εφαρμογή της Υ.Α. 915/69142/15-05-2018 από 08/12/2020 και για 30 ημερολογιακές ημέρες, καλούνται όπως προσέλθουν στα τοπικά γραφεία της Αμφιλοχίας, ή του Αγρινίου, ή της Ναυπάκτου ή στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας στο Μεσολόγγι, προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης βόσκησης έτους 2020 όπως έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποχρεωμένοι να προσέλθουν στα παραπάνω γραφεία, προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης βόσκησης έτους 2020 όπως έχουν διαμορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι μονάχα όσοι θέλουν να υποβάλουν ένσταση.

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν εντός τριάντα (30) ημερών θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για αίτηση - ένσταση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος.

Ο κάθε κτηνοτρόφος προσκομίζοντας απαραιτήτως την αστυνομική του ταυτότητα, λαμβάνει γνώση και υπογράφει σε έντυπη κατάσταση για την επιλέξιμη έκταση που του κατανεμήθηκε σε συνολική λίστα κατανομής (με όλους τους δικαιούχους και τις εκτάσεις που τους κατανεμήθηκαν).

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαφωνούν με την κατανομή μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση – ένσταση κατά της κατανομής, αναφέροντας τους λόγους της ένστασης και τις αιτούμενες αλλαγές που επιθυμούν να γίνουν για τους ιδίους, προσκομίζοντας και όποιο δικαιολογητικό θεωρούν πως πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά την εξέταση της ένστασης τους από την αρμόδια επιτροπή.

Ώρες προσέλευσης για υπογραφή σε όλα τα παραπάνω γραφεία: 09:00 έως 13:00

ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2631361205

Τμήμα Α.Ο. Ναυπάκτου τηλ. 2634027445

Τμήμα Α.Ο. Αμφιλοχίας τηλ. 2642022230

Τμήμα Α.Ο. Αγρινίου τηλ. 2641363100 & 2641363123

ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 6972884001- 2631361114

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 03 Δεκέμβριος 2020 15:29