Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 04 Δεκέμβριος 2020 09:45

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας, για τη διαγραφή του αλ/κού εργαλείου βιντζότρατα

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ότι με την αριθ. 7833/30-11-2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, για τους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος, που σύρεται από το σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» μέχρι την 11/12/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους.

 

Επισυνάπτεται η αριθ. 360/305820/3.11.2020 Πρόσκληση η οποία περιέχει και Υπόδειγμα της Αίτησης/Δήλωσης για τους Δικαιούχους.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 06 Δεκέμβριος 2020 19:49