Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 30 Δεκέμβριος 2020 13:52

Δημοσιοποίηση έκδοσης τροποποιήσεων Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω Τροποποιήσεις Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020:

Α) 4η τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων» (ΑΔΑ:Ψ4ΖΓ4653ΠΓ-ΙΙΘ) που αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης της κυκλοφορίας και την προστασία της ποιότητας των υδάτων λιμνοθαλασσών.

Δικαιούχοι είναι μεταξύ άλλων και Περιφέρειες, Δήμοι, λοιποί Φορείς Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους κατά χρήση, εκτάσεις λιμνοθαλασσών και Φορείς οι οποίοι υπό την έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, έχουν την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα που τους παρέχουν τα καταστατικά και οι σχετικοί κανονισμοί λειτουργίας τους, να εκτελούν εργασίες που αφορούν σε έργα, προμήθειες και μελέτες, εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων δικαιοδοσίας τους.

Η τροποποίηση αφορά κυρίως στην παράταση υποβολής προτάσεων,μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, μέχρι 30-06-2021, καθώς και στη μείωση του ελάχιστου προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων πράξεων στο ποσό των 250.000,00 €.

Β) 6η τροποποίηση της πρόσκλησης με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» (ΑΔΑ:6Λ0Γ4653ΠΓ-37Κ).

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 500.000,00 €.

Δικαιούχοι είναι μεταξύ άλλων και Δήμοι, Λιμενικά Ταμεία, Περιφέρειες, Οργανισμοί Λιμένων και ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε..

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων δράσεων μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ένταξη έργων χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες, ήτοι με πληρότητα και ωριμότητα του φακέλου και όλες τις γνωμοδοτήσεις–αδειοδοτήσεις.

Επισημαίνεται ότι η κοινοτική στήριξη δεν καλύπτει την κατασκευή νέων λιμένων, νέων τόπων εκφόρτωσης ή νέων ιχθυοσκαλών αλλά δύναται να χρηματοδοτηθούν εκτός από την κατασκευή των έργων, εργασίες για την πλήρη λειτουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών λιμένων, αλιευτικών καταφυγίων, τόπων εκφόρτωσης και ιχθυοσκαλών.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ έως την 30-6-2021.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα των προσκλήσεων, βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας www.alieia.gr. (Υπεύθυνη η κα Καλλιόπη Κόντσα, τηλ. 213 1501155, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Δεκέμβριος 2020 18:01
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.