//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2020 16:53

Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας

Στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020, εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΠΔΕ για την ίδρυση και λειτουργία Ερευνητικού Κέντρου στη Δυτική Ελλάδα.

Το έργο αφορά στην εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας για την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης.

Το Ερευνητικό Κέντρο με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Κ.Α.) θα αποτελείται από 3 Ινστιτούτα που θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση για την ανάπτυξη παραγωγικών τομέων της περιοχής και την προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης.

Κατά την εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Tο όραμα για τη σύσταση ενός Ερευνητικού Κέντρου στη Δυτική Ελλάδα επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Προχωράμε δυναμικά προκειμένου να υλοποιήσουμε τη δέσμευση μας για την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στη Δυτική Ελλάδα και την αξιοποίηση του επιστημονικού της δυναμικού».

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Δεκέμβριος 2020 16:57