Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Ιανουάριος 2021 17:22

Ενημέρωση προς τα Μ.Μ.Ε.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της δράσης «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Δυτική Ελλάδα» θα παρουσιαστούν σε Συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας, Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής, Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολούτσος και η Γενική Διευθύντρια της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ηπείρου και Ιονίων Νήσων Μάγδα Πετροπούλου.

Η συνέντευξη θα δοθεί την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 και Αμερικής).

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Ιανουάριος 2021 17:24