Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος 2021 13:45

Συνάντηση Φωκίωνα Ζαΐμη & Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου με τον Διοικητή του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Π. Αθανασόπουλο

Το Διοικητή του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων, Παύλο Αθανασόπουλο, επισκέφθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.

Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Νοσοκομείου και συζήτησαν για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν σε σχέση με την υλοποίηση σημαντικών έργων, όπως η προμήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη Νέα Μονάδα Σπαστικών Παίδων - Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών, προϋπολογισμού 225.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Η νέα Μονάδα Σπαστικών Παίδων - Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών, που υπάγεται στο Καραμανδάνειο, αποτελεί στόχο της Περιφέρειας να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό. Το κτίριο έχει ανεγερθεί στο χώρο που στεγαζόταν το ΠΙΚΠΑ στην Παραλία Πατρών. Η λειτουργία της Μονάδας καθυστερεί εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών που αφορούν την προμήθεια του εξοπλιστικού και υλικοτεχνολογικού υλικού, όπως επίσης ζητημάτων που προέκυψαν κατά την προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία.

«Θέλουμε να ανοίξει το συντομότερο το νέο κτίριο και να είναι λειτουργικό. Εκτιμούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και σύντομα θα επιλυθούν τα όποια προβλήματα», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης.

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, εξήγησε: «Εκκρεμεί από το 2018 ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός, όπου τότε είχε προκύψει ως ανάδοχος εταιρεία η οποία είχε αναλάβει τις 4 από τις 16 ομάδες προμήθειας απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού της νέας Μονάδας Σπαστικών Παιδιών, συνολικού προϋπολογισμού 225.000 ευρώ. Εμείς, στις 15-06-20 προχωρήσαμε σε επαναληπτική διακήρυξη, από την οποία αναδείχθηκε μειοδότης για την ομάδα τρία, ήτοι του ποσού 25.014.052 ευρώ. Το 2021 προχωρήσαμε σε επαναπροκήρυξη των 11 ομάδων που ήταν άγονες και τώρα είμαστε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με κριτήριο κατοχύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσης της τιμής, ήτοι του ποσού 114.842.064 ευρώ. Επίσης, αναδείξαμε το θέμα της μεταφοράς των παιδιών, ενώ είμαστε σε επικοινωνία να επισκευαστεί το στέγαστρο της Μονάδας το οποίο είναι σχεδόν κατεστραμμένο με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει με τις έντονες βροχοπτώσεις. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τρέξουν οι διαδικασίες διότι δεκάδες παιδιά είναι αποκλεισμένα από τις υπηρεσίες της σύγχρονης μονάδας και επιβάλλεται να παραδοθεί προς χρήση».

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος 2021 17:10