Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 06 Απρίλιος 2021 10:38

Φωκίων Ζαΐμης: Η υλοποίηση του έργου ΑETHER στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών - Διακρατική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση του έργου AETHER - «Συμμαχία για την αποτελεσματική διακρατική διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων», που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020.

Ο Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας έρευνας και καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης,δήλωσε: «Στο σύνολό του, το Πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει τα δημόσια ιδρύματα και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέα πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα ενισχύει την καινοτομία σε διάφορους τομείς όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, τα γεωργικά τρόφιμα και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% από τα 2 κράτη μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης».

Βασικός σκοπός του έργου AETHER είναι η ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των Περιφερειακών Αρχών διαμέσου της κοινής διαχείρισης διακρατικών Σχεδίων και ο καθορισμός δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας για την αειφορική χρήση θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων φυσικών πόρων.

Το έργο AETHER, το οποίο έχει διάρκεια 36 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 4.500.000,00 ευρώ, εκ των οποίων οι 500.0000 ευρώ αντιστοιχούν στη Δυτική Ελλάδα, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 - Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση. Το έργο υποστηρίζει την κοινή προσπάθεια και την ενεργοποίηση των θεσμικών και επιστημονικών φορέων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών, των οικοσυστημάτων αλλά και των τοπικών κοινωνιών στο ιδιαίτερα ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα της προάσπισης απέναντι σε φαινόμενα φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Επικεφαλής δικαιούχος του έργου είναι ο Περιφερειακός Στρατηγικός Οργανισμός της Περιφέρειας Απουλίας (ASSET) ενώ εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Απουλίας και οι Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Μέσα από το σύνολο των δράσεων προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης, πρόληψης αλλά και ενημέρωσης για τη μείωση των επιπτώσεων από μελλοντικά φαινόμενα και περιστατικά που μπορεί να απειλήσουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων αλλά και την ασφάλεια και δημόσια υγεία των πολιτών.

Μεταξύ των κυριότερων δράσεων και παραδοτέων είναι τα ακόλουθα:

 1. Δημιουργία διακρατικού οργάνου διαβούλευσης σε θέματα πολιτικής προστασίας.
 2. Εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης πιλοτικών προστατευόμενων περιοχών και πρωτόκολλου παρακολούθησης κατολισθήσεων και διάβρωσης ακτών.
 3. Υιοθέτηση οδικού χάρτη πολιτικής προστασίας για τον καθορισμό γενικών αρχών κοινής αντιμετώπισης και διαχείρισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 4. Βελτίωση θεσμικής ικανότητας του προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων σε ζητήματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην πολιτική προστασία.

Έχει επιλεγεί η δημιουργία πιλοτικού κόμβου πολιτικής προστασίας στο χώρο του Αεροδρομίου Επιταλίου η οποία προβλέπει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων για χρήση από μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη (ΣμηΣΑ). Γύρω από την περιοχή αυτή θα δημιουργηθεί ένα δυναμικό δίκτυο με drones και αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας το οποίο θα λειτουργεί κάτω από μια κοινή πλατφόρμα διαχείρισης και ελέγχου. Η πιλοτική περιοχή επιλέχθηκε λόγω της εγγύτητας με περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας (Περιοχές Natura Κυπαρισσιακού Κόλπου - Καϊάφα, Αρχαία Ολυμπία), λόγω του ότι βρίσκεται πλησίον εκβολών Αλφείου, μια περιοχή με έντονα φαινόμενα διάβρωσης ακτών αλλά και του λιμένα Κατακόλου όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος περιβαλλοντικού ατυχήματος.

«Επιπρόσθετα, το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας με εξοπλισμό τεχνολογιών αιχμής για τις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπέγραψε μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας με τα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα), βάσει του οποίου ενισχύεται η επιχειρησιακή συνεργασία όλων των μερών σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας. Η Περιφέρεια θα προμηθευτεί εξοπλισμό όπως κάμερες ακριβείας, δίκτυο αισθητήρων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α. καθώς και μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη (ΣμηΣΑ) τα οποία θα διατεθούν στις περιφερειακές υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Τέλος, μια καινοτομία του έργου AETHER σχετίζεται με την πρόβλεψη για αξιοποίηση λειτουργικότητας έξυπνων συσκευών για λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από το σημείο εξέλιξης ενός περιστατικού. Η λειτουργικότητα αυτή θα ενεργοποιήσει τόσο τις εθελοντικές οργανώσεις όσο και τους απλούς πολίτες, σε συντονισμό με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

Στην εναρκτήρια συνάντηση εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε ο Κ. Τζαμαλούκας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας και εκπρόσωποι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Πατρών το οποίο θα παρέχει επιστημονική υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06 Απρίλιος 2021 14:17
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.