Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 22 Απρίλιος 2021 12:30

Δελτίο Τύπου για την Εφαρμογή Μέτρου Πρώιμης Συγκομιδής για την περίοδο 2020-2021

Από τη Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι όσοι αμπελοκαλλιεργητές ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μέτρο πρώιμης συγκομιδής (άρθρ.47 του Καν.(ΕΕ)αριθμ.1308/2013),θα πρέπει να προσέλθουν στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Π.Ε. και να υποβάλλουν αίτηση από 22-04-2021 έως 29-4-2021.

Πρώιμη συγκομιδή είναι η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσηςή σε τμήμα αυτής σε ολόκληρα όμως αμπελοτεμάχια, ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).

2. Αντίγραφο Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2020, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.

3. Φωτοτυπία 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ή φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου.

5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

6. Δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής, τουλάχιστον των 2 προηγούμενων χρόνων της υποβολής της αίτησης (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).

Η ελάχιστη έκταση του αμπελοτεμαχίου να είναι 1 στρέμμα, ο παραγωγός να μην έχει παράνομες εκτάσεις και το αμπελοτεμάχιο να έχει φυτευθεί πριν από το έτος 2018.

 

Ο Μέσος Όρος Παραγωγής σύμφωνα με τις δηλώσεις συγκομιδής των δύο (2) τελευταίων ετών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 200 κιλών ανά στρέμμα.

 

Ηδιενέργεια της πρώιμης συγκομιδής δύναται να πραγματοποιηθεί από την Έκδοση Αποφάσεων Ένταξης στο Πρόγραμμα Πρώιμης Συγκομιδής μέχρι τις 05-7-2021.

 

Υποχρεώσεις των δικαιούχων:

-να μην προβούν σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος

-να μη συγκομίσουν σταφυλική παραγωγή από τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια και να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής με μηδενική παραγωγή και αιτιολογία Πρώιμος Τρύγος.

 

Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με βάση την κατάταξη των εγκεκριμένων αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά βάση βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού.

 

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

 

 

Σταύρος Βέρρας

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Απρίλιος 2021 14:57