Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 08 Ιούνιος 2021 13:56

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργατοτεχνικού προσωπικού Υ.Ε. για την κάλυψη αναγκών του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2021 στην Π.Ε. Αχαΐας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ή 60 ημερομίσθια) εργατοτεχνικού προσωπικού Υ.Ε,  συνολικού αριθμού δέκα οκτώ (18) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας (ΔΑΟΚ Π.Ε. Αχαΐας, Πανεπιστημίου 171, Πάτρα, 26110), δηλ. από 07/06/2021.

 

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 09 Ιούνιος 2021 13:53