Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Σεπτέμβριος 2021 09:52

«Το κοχύλι της Αιγιάλης» σε γραφή Μπράιγ με τη στήριξη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, Βασίλη Γιαννόπουλου

Στα χέρια μαθητών με προβλήματα όρασης θα φτάσει σε λίγο καιρό το παραμύθι «Το κοχύλι της Αιγιάλης», καθώς με τη βοήθεια του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλου, που από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε την εξαιρετικής αξίας και σημασίας πρωτοβουλία, θα εκδοθεί σε γραφή Μπράιγ (Braille), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

«Το Κοχύλι της Αιγιάλης» εμπνεύστηκε ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Δημήτρης Καραντώνης και έγινε πράξη με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών του 1ου Λυκείου Πύργου στη συγγραφή, μαθητών του 3ου Λυκείου στην εικονογράφηση (σ.σ. σχολεία στα οποία υπηρετούσε το 2019-2020), καθώς και την υποστήριξη των τότε διευθυντών των σχολικών μονάδων, Γιώργου Φωτεινόπουλου και Γιάννη Μπουλογεώργου αντίστοιχα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γιαννόπουλος, στη συνάντηση που είχε με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - σήμερα - κ. Φωτεινόπουλο και με τον καθηγητή κ. Καραντώνη, αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή την αξία και σημασία αυτής της έκδοσης και θέλησε - ανταποκρινόμενος στην πρότασή τους - το μήνυμα του παραμυθιού για τη διαφορετικότητα και την ισότητα, χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία, να φτάσει στα χέρια και μαθητών - και όχι μόνο - με προβλήματα όρασης. Με πρωτοβουλία του η έκδοση 700 περίπου βιβλίων εντάχθηκε στον Άξονα 5 «Άτομα με Αναπηρία» του Σχεδίου Δράσης για την Υγεία 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που προβλέπει δράσεις και διατομεακές συνέργιες ενημέρωσης οι οποίες σχετίζονται με την ανεξάρτητη διαβίωση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την κινητικότητα και την ενημέρωση για θεσμικά θέματα κοινωνικής προστασίας των ατόμων με αναπηρίες.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 06 Σεπτέμβριος 2021 13:03