Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Σεπτέμβριος 2021 14:55

Συνάντηση εργασίας στην Π.Ε. Αχαΐας με την ομάδα εμπειρογνωμόνων Τεχνικής Βοήθειας, Expertise France

Συνάντηση της δεκαμελούς ομάδας των εμπειρογνωμόνων της Τεχνικής Βοήθειας της Γαλλίας (Expertise France) με υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΔΕ, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Χαράλαμπου Μπονάνου.

Η συνάντηση, σε άριστο κλίμα συνεργασίας, έγινε στο πλαίσιο επισκέψεων-συναντήσεων που πραγματοποιεί η ομάδα των εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης», με φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή της πολιτικής της Δημόσιας Υγείας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν λειτουργικά θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία σε τοπικό επίπεδο ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι αρμοδιότητες, το έργο και οι δραστηριότητες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Επίσης, με γνώμονα την υπηρεσιακή εμπειρία των στελεχών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας, ανταλλάχτηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις που αφορούσαν τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

Στη συνάντηση, εκτός του κ. Μπονάνου, συμμετείχαν η Γενική Δ/ντρια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΔΕ, Γεωργία Πλώτα, ο Δ/ντης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της ΠΔΕ, η Δ/ντρια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, Ιατροί της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της ΠΔΕ, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων «Expertise France» και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Υγείας.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Σεπτέμβριος 2021 14:58