Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 16 Σεπτέμβριος 2021 16:02

Διαδικτυακό Workshop για την Πολιτική Συνοχής 2021-2027 από τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη

Διαδικτυακό Workshop με τίτλο “KLEROTERION” πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την αρωγή του Europe Direct Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “KLEROTERION” στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως συνδεδεμένος εταίρος με επικεφαλή εταίρο την CPMR (Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειών). Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΓΔ REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το διαδικτυακό workshop είχε ως στόχο να κινητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών και να προωθήσει τη συμμετοχή της στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής. Η «Πολιτική Συνοχής» είναι η πολιτική πίσω από τα εκατοντάδες χιλιάδες έργα ανά την Ευρώπη τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (το Ταμείο Συνοχής καλύπτει τα Κράτη Μέλη της ΕΕ τα οποία έχουν ΑΕΠ χαμηλότερο από 90% του μέσου όρου των ΕΕ - 27 - η Κροατία δεν έχει ληφθεί υπόψη). Η οικονομική και κοινωνική συνοχή αφορά τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων. Η πιο πρόσφατη συνθήκη της ΕΕ, η Συνθήκη της Λισαβόνας, προσθέτει μία ακόμα πλευρά στη συνοχή, αναφερόμενη σε «οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή».

Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, συζητήθηκαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Πολιτικής Συνοχής, καθώς και συγκεκριμένες σχετικές πτυχές του ΕΣΠΑ και του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Ο Αντιπεριφερειάρχης επεσήμανε: «Είναι πολύ δυσάρεστο ότι η Ελλάδα δεν πλησιάζει το μέσο όρο του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να μην είναι επιλέξιμη για το Ταμείο Συνοχής. Παρόλα αυτά, το Ταμείο Συνοχής είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο υφίσταται για πολλά χρόνια στην Ε.Ε., και είναι θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ε.Ε. και μπορεί να αντλεί αυτούς τους πόρους».

Συγκεκριμένα, στην εκδήλωση συμμετείχαν:

 • ο Κώστας Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων πως «στόχος μας είναι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός με την παράλληλη στήριξη και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής που χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό μοντέλο»,
 • ο Σταύρος Καλόγνωμος, Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CPMR, ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις της CPMR σχετικά με την Πολιτική Συνοχής & το έργο KLEROTERION,
 • ο Βασίλειος Κονίδας, Υπεύθυνος Προγραμμάτων, ΓΔ Περιφερειακής & Αστικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναφέρθηκε στην Πολιτική Συνοχής και τη συμμετοχή των πολιτών αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα θα λάβει από την Πολιτική Συνοχής 20 δις, εκ των οποίων 534 εκατ. θα διατεθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 • ο Δημήτριος Σκιαδάς,Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά την Πολιτική Συνοχής μέσα από μια ιστορική αναδρομή, τα χρηματοδοτικά της εργαλεία σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Ταμείο Δίκαιης μετάβασης (ΤΔΜ) που ως στόχο έχει την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της Ε.Ε. έως το 2050,
 • ο Δρ. Αντώνιος Γυπάκης,Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που ανέλυσε το Σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και την Εθνική Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της ΓΓΕΚ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027,
 • η Αναστασία Πυργάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αναφέρθηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και στη διασύνδεση της νέας Πολικής Συνοχής με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027,
 • ο Τάκης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος μίλησε για την ενσωμάτωση των οδηγιών της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο, αναφέροντας δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και σε ποιες το εθνικό δίκαιο, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία του Ευρωπαϊκού Δικαίου για την πολιτική συνοχής.
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 16 Σεπτέμβριος 2021 16:11
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.