Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 21 Σεπτέμβριος 2021 16:04

Διαλογή βιοαποβλήτων στην πηγή για το Δήμο Δυτικής Αχαΐας με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» εντάχθηκαν οι «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας», με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη. Η ένταξη είναι στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ από την εκχώρηση στην ΕΥΔΕΠΠΔΕ.

Με τη συγκεκριμένη πράξη χρηματοδοτείται με 407.736 ευρώ ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων Διαλογής των βιοαποβλήτων στην Πηγή, δηλαδή σε οικίες κι εξασφαλίζεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (κάδοι, απορριμματοφόρο όχημα).

Στο πλαίσιο του προγράμματο, οργανώνεται το δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης στις περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με χαμηλή αστική πυκνότητα ή/και σε νοικοκυριά που διαθέτουν κήπο, με τη διανομή κάδων κομποστοποίησης στους ίδιους τους πολίτες.

Το πρόγραμμα αφορά το διαχωρισμό των βιοαποβλήτων ξεχωριστά από το ρεύμα των συμμείκτων που παράγονται σε κάθε σπίτι και έπειτα τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται στη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων.

Με βάση την πρόταση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας προβλέπεται η προμήθεια 250 κάδων οικιακής κομποστοποίησης, 220 κάδων συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240lt, 150 κάδων χωρητικότητας 360lt, 4.000 οικιακών συλλεκτών 10lt, 252.000 κομποστοποιήσιμες σακούλες 10lt και ένα απορριμματοφόρο για μεταφορά των βιοαποβλήτων.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Σεπτέμβριος 2021 10:58