Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2022 11:32

Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής (οριστικοποίησης) των αιτήσεων για τη Δράση 4.1.2 του ΠΑΑ 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής (οριστικοποίησης) των αιτήσεων για τη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020, με καταληκτική ημερομηνία 4/2/2022 και ώρα υποβολής 13.00 ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως την 19/01/2022 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εντός της εφαρμογής.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 03 Φεβρουάριος 2022 14:47