Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 19 Μάιος 2022 11:18

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων 2022-2023

Η Γενική Δ/νση Περιφ/κής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνει:

Για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων Περιόδου 2022-2022, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, από τη 17η Μαΐου έως τη 14η Ιουνίου εκάστου έτους, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ, Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) για ένταξη στο πρόγραμμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα του παραγωγού στο πρόγραμμα

 • Αίτηση - Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα και αναλυτικός πίνακας στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 1 και Υπόδειγμα 2)
 • Η καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας από το Αμπελουργικό Μητρώο
 • Δηλώσεις Συγκομιδής των δύο τελευταίων αμπελουργικών περιόδων για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού
 • Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2022
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου - παραγωγού
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
 • Φωτοαντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας/κυριότητας για ιδιόκτητα ή μισθωτήρια για ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια (έως 9 έτη) και Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνης γνώμης του ιδιοκτήτη της έκτασης (εκμισθωτή) προς ένταξη στο πρόγραμμα, με επισυναπτόμενη πρόσφατη εκτύπωση του Ε9. Σε περίπτωση αλλαγής θέσης απαιτείται σκαρίφημα με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ’ 87

Κριτήρια προτεραιότητας

 • Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογική παραγωγή ή ολοκληρωμένη διαχείριση) σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια για τουλάχιστον 5 έτη πριν την αίτηση
 • Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες δύναται να παραγάγουν προϊόν ανώτερης ποιότητας (ΠΟΠ ή ΠΓΕ)
 • Μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης
 • Ένταξη για όλα τα μέτρα

Μη επιλέξιμες εκτάσεις - αποκλεισμοί

 • Εκτάσεις που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση από το πρόγραμμα κατά τις δέκα προηγούμενες οικονομικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα
 • Έκταση αμπελοτεμαχίου που καταλαμβάνει λιγότερο από 0,5 στρέμμα αμπελώνα
 • Παραγωγοί με μη εγκεκριμένες φυτεύσεις και παράνομες φυτεύσεις
 • Παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλείονται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το πρόγραμμα
 • Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες στις δηλώσεις συγκομιδής δηλώνεται προορισμός που δεν σχετίζεται με οινοποίηση του συγκομισθέντος προϊόντος, όπως ιδιοκατανάλωση, λοιποί προορισμοί, χυμοποίηση και οινοποίηση από δηλούντα (εξαιρούνται οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων)
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Μάιος 2022 11:23

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.