Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 04 Αύγουστος 2022 10:20

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμέτων της αριθ. 82046/2442/16.06.22 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια έργου AI SMART

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 04 Αύγουστος 2022 20:19