Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 15:50

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της ΠΔΕ: Θετική γνωμοδότηση για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και το Αλιευτικό Καταφύγιο Μεσολογγίου

Υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρου Δημητρογιάννη συνεδρίασε στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Π.Δ.Ε.Την επιτροπή απασχόλησε μεγάλος αριθμός θεμάτων που άπτονται των τοπικών κοινωνιών.

Μεταξύ αυτών γνωμοδότησε θετικά για:

 • Τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-27,σκοπός  του  οποίου είναι  η  υλοποίηση  της  νέας  ΚΓΠ  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  στη  χώρα  για  την προγραμματική  περίοδο  2023-2027,  η  οποία  έχει  σχεδιαστεί  για  να  στηρίξει  τους  ευρωπαίους  γεωργούς  και  να διασφαλίσει  την  επισιτιστική  ασφάλεια  της  Ένωσης  και  έναν  ανθεκτικό,  βιώσιμο  και  ανταγωνιστικό  αγροτικό τομέα,  εστιάζοντας  έτσι  στην  οικονομική  βιωσιμότητα,  την  ανθεκτικότητα  του  γεωργικού  εισοδήματος,  σε βελτιωμένες  περιβαλλοντικές  και  κλιματικές  επιδόσεις  και  στον  ενισχυμένο  κοινωνικοοικονομικό  ιστό  των αγροτικών  περιοχών.  Το  ΣΣ  ΚΓΠ  της  Ελλάδας  θα  χρηματοδοτηθεί  από  το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι να βελτιώσει περαιτέρω τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, των τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και να συμβάλει στην επίτευξη τριών γενικών στόχων (άρθρο 5 του ΚΣΣ): Να  προωθήσει  έναν  έξυπνο,  ανθεκτικό  και  διαφοροποιημένο  γεωργικό  τομέα  που  διασφαλίζει  την επισιτιστική ασφάλεια, να ενισχύσει την περιβαλλοντική φροντίδα και τη δράση για το κλίμα και να συμβάλει στους στόχους της Ένωσης που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα, να ενισχύσει τον κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών περιοχών. Οι τομεακές  παρεμβάσεις  του  ΣΣ ΚΓΠ  αφορούν  τρεις υποχρεωτικούς  τομείς:  τον τομέα  των  οπωροκηπευτικών, τον  τομέα  της  μελισσοκομίας  και  τον  αμπελοοινικό  τομέα  και τον  τομέα  του ελαιολάδου  και  των  επιτραπέζιων  ελιών, που είναι καθοριστικός και για τη Δυτική Ελλάδα.  Οι  παρεμβάσεις  αυτές  βασίζονται  σε  προκαθορισμένους  στόχους  σε αυτούς  τους  τομείς και  σε  ένα σύνολο  πιθανών  ειδών παρεμβάσεων  που  θα μπορούσαν  να  λάβουν υποστήριξη, όπως  επενδύσεις  σε υλικά  και άυλα  περιουσιακά στοιχεία,  συμβουλευτικές  υπηρεσίες κατάρτισης, προγράμματα ποιότητας και συστήματα πιστοποίησης.
 • Τις  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  του  έργου της  Αναβάθμισης των  λιμενικών εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Μεσολογγίου. To αλιευτικό καταφύγιο Μεσολογγίου  βρίσκεται  εντός  της  ευρύτερης  λιμενολεκάνης  της  Ι.Π.  Μεσολογγίου,  δυτικά  του εμπορικού λιμανιού, και ανήκει στην κατηγορία των τοπικών λιμένων. Η δυναμικότητά του αναμένεται σε 50 σκάφη, με σκοπό  να βελτιωθούν οι συνθήκες ελλιμενισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών, και σαφώς η αναβάθμιση των υποδομών  μέρους της χερσαίας ζώνης του λιμένα.
 • Για τη λειτουργία δραστηριοτήτων στο πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και τη βιομηχανία.

Σε δηλώσεις του ο κ. Δημητρογιάννης ανέφερε: «Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες μας που καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να συντομεύσουν οι χρόνοι έναρξης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και λειτουργίας νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο, όπου ο σχεδιασμός για βελτίωση των συνθηκών σε όλα τα επίπεδα δεν μπορεί να καθυστερεί. Από την πλευρά  μας πράττουμε τα δέοντα ώστε να επέλθουν τάχιστα τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες».

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2022 15:53
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.