Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022 10:14

Αναγνώριση νοσηλευτικού ιδρύματος Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» ως κατάλληλου να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας

Σας ανακοινώνουμε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα Γ.Ν Ν.Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων» αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλο να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας σύμφωνα με την υπ.αρ Γ5α/Γ.Π οικ 52878/26-08-2020 Υ.Α (ΦΕΚ 3706/Β).

Με την υπ.αρ.πρωτ Γ2α/66850/03-12-21 Υ.Α (ΦΕΚ 5743/Β) μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ουρολογίας και μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής του αναφερόμενου νοσηλευτικού ιδρύματος μετατρέπονται σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Γαστρεντερολογίας στο ίδιο.

Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι πλέον των δύο) θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο Τμήμα Ειδικοτήτων της Περιφέρειας Αττικής (Λ.Αλεξάνδρας 196.Αθήνα), ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Κου Ιωάννη Κεχρή.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • α. Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας
  • β. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Γαστρεντερολογίας
  • γ. Έχουν εκπληρώσει δύο (2) χρόνια άσκηση στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας

Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την
κλήρωση.

Οι ιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που απορρέει από τυχόν προγενέστερη αίτηση τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων από την εν λόγω κλήρωση.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 24 Οκτωβρίου 2022 έως και 4 Νοεμβρίου 2022. Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητας τους.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΧΡΗΣ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2022 10:19

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.