Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022 17:17

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τις εξετάσεις Φυσικού Νοσοκομείου - Ακτινοφυσικού Ιατρικής & Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών περιόδου Δεκεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι γνωστοποιήθηκε το Πρόγραμμα Εξετάσεων υποψηφίων:

α) Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής και

β) Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών

περιόδου Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Γ5β/Γ.Π. 62268/10-11-2022 Απόφαση (ΑΔΑ:647Τ465ΦΥΟ-ΧΗ6) του Υπουργείου Υγείας και παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, Ισόγειο - Γραφείο 1) μέχρι και την Τρίτη 29-11-2022 (καταληκτική προθεσμία) και ώρα 12:00 μ.μ..

 

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022 17:22