Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2011 11:05

Στο διαδίκτυο οι αποφάσεις και τα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου

Με ηλεκτρονικό τρόπο αποστέλλονται πλέον οι προσκλήσεις και οι εισηγήσεις των θεμάτων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από απόφαση του Προέδρου του Σώματος Κώστα Καρπέτα.

Παράλληλα, οι προσκλήσεις κάθε συνεδρίασης, οι αποφάσεις και τα πρακτικά αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pde.gov.gr) ώστε να εξυπηρετείται ο στόχος της διαφάνειας και της μεγαλύτερης δυνατόν ενημέρωσης των πολιτών για τις εργασίες του Σώματος.

Με τον νέο τρόπο κοινοποίησης των προσκλήσεων προς τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και των εισηγήσεων είναι σαφές ότι εξοικονομούνται χρόνος και πόροι ενώ είναι αμεσότερη και η ενημέρωση των περιφερειακών συμβούλων και των πολιτών.