Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2011 11:38

Αύριο η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα συγκαλείται αύριο στις 5 το απόγευμα η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας προκειμένου να συζητήσει την προετοιμασία συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης αλλά και τους στόχους που τίθενται ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Στη συνεδρίαση – θα φιλοξενηθεί στο γραφείο του Περιφερειάρχη- θα μετάσχουν οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Αιτωλοακαρνανίας Βασίλης Αντωνόπουλος και Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας καθώς και οι Αντιπεριφερειάρχες Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής Γιώργος Αγγελόπουλος, Περιβάλλοντος και Υποδομών Νίκος Υφαντής και Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Γεωργιόπουλος.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης (Π.Ε.Δ.), σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της Περιφέρειας, συνιστάται, με απόφαση του Περιφερειάρχη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από τους Δημάρχους της Περιφέρειας, καθώς και από εκπροσώπους:
α) των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων,
β) των επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων, συλλόγων και φορέων,
γ) των συνεταιριστικών οργανώσεων,
δ) της αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται η Περιφέρεια,
ε) των κρατικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια,
στ) οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην περιφέρεια και
ζ) πολίτες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι τριάντα πέντε (35) έως εξήντα (60) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών ορίζονται ως μέλη μετά από κλήρωση και δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης που ορίζει με απόφαση του. Στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης προσκαλούνται και συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή καθώς και επικεφαλείς των περιφερειακών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης έχει ως αρμοδιότητα να:
α) Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας.
β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή τον Περιφερειάρχη.
γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

Η διατύπωση γνώμης από την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.