//
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 30 Σεπτέμβριος 2015 12:00

Δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου IRIS για την πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων ρατσισμού, βίας και διακρίσεων στον αθλητισμό βάσης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή 17-18 Σεπτεμβρίου 2015, στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας, η 2η συνάντηση εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «IRIS – Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents – Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας», στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/ Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού.

Εκτός από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, που είναι ο επικεφαλής εταίρος – συντονιστής, στη σύμπραξη του έργου IRIS συμμετέχουν και οι εταίροι-φορείς: Πανεπιστήμιο του Shumen (Βουλγαρία), Πανεπιστήμιο Jyvaskyla (Φινλανδία), Oltalom Αθλητική Ένωση (Ουγγαρία), Πανεπιστήμιο Santiago de Compostela (Ισπανία), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν εκτενώς τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη, σε τοπικό επίπεδο, από κάθε εταίρο που συμμετέχει στην σύμπραξη, και αφορούσε την καταγραφή στοιχείων και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες) αναφορικά με το πρόβλημα των διακρίσεων, του ρατσισμού και της βίας στον αθλητισμό βάσης, μέσω ερωτηματολογίων, που μοιράστηκαν σε καθηγητές Φυσικής αγωγής, προπονητές, αλλά και Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προέδρους και αθλητικούς παράγοντες, καθώς και παράγοντες χάραξης πολιτικής στον Αθλητισμό.

Τελικός στόχος της έρευνας ήταν η αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών, (μέσω των εκθέσεων όλων των συμμετεχουσών χωρών), σε Ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο.

Το επόμενο στάδιο, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την παραγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών των οποίων το περιεχόμενο θα προκύψει με βάση τις παραπάνω μελέτες, αλλά και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις των Πανεπιστημίων, της Jyvaskyla (Φινλανδία), του Santiango de Compostela (Ισπανία), του Πανεπιστημίου του Shumen (Βουλγαρία) και την τεχνική εφαρμογή τους από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Στο σημείο αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ως Νόμιμος Εκπρόσωπος του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, θα ήθελε να ευχαριστήσει, όλους τους συντελεστές (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Προπονητές, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προέδρους και αθλητικούς φορείς, καθώς και φορείς χάραξης πολιτικής στον Αθλητισμό) οι οποίοι «με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χαρά συμμετείχαν στη διεξαγωγή της έρευνας αναγκών, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε, με την ευχή να τους έχουμε δίπλα μας σε όλη τη διάρκεια του έργου».

5642 iris logo 5642 erasmus logo 5642 erasmus co-funded
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 30 Σεπτέμβριος 2015 13:43