Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 07 Ιούλιος 2011 11:37

Υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και ΕΦΕΤ Δυτικής Ελλάδας

Πρωτόκολλο συνεργασίας με σκοπό την ανάληψη συντονισμένων δράσεων στον έλεγχο της αγοράς τροφίμων, από την παρασκευή έως την πώληση, υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

«Η κοινή δράση των Υπηρεσιών των δυο φορέων υπαγορεύθηκε τόσο από την ανάγκη συντονισμού των ελέγχων όσο, κυρίως, από την ανάγκη της μεγαλύτερης αξιοποίησης των υπαρχόντων πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, με γνώμονα φυσικά την προστασία του καταναλωτή και την θωράκιση της Δημόσιας Υγείας», ανέφερε σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Γεωργιόπουλος.

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, οι δυο φορείς θα συνεργάζονται στον τομέα ελέγχου των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, παροχής υπηρεσιών, παρασκευαστών που πωλούν λιανικώς (αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία) και εμφιαλωτηρίων νερού, με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας και σε άλλους τομείς.

Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων, καθώς οι τυχόν κυρώσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, θα κοινοποιούνται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ και στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ταυτόχρονα και σε ό,τι αφορά στους ελέγχους για το υπόλοιπο του 2011 το Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέπει μια πρώτη κατανομή στην διενέργεια των ελέγχων, με συγκεκριμένες ευθύνες που ανατίθενται στις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Να σημειωθεί ότι από την αρχή του χρόνου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας έχει επισημάνει την ανάγκη σταθερών ελέγχων στην αγορά της Δυτικής Ελλάδας ώστε αφ’ ενός να προστατεύεται το καταναλωτικό κοινό και αφ’ ετέρου να διασφαλίζονται όροι ισότιμου και υγιούς ανταγωνισμού. Στο πνεύμα αυτό κινούνται και οι κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από τον Περιφερειάρχη στους Αντιπεριφερειάρχες και στους επικεφαλής των Υπηρεσιών.