Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 19 Αύγουστος 2011 10:55

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών για μόνιμο διορισμό

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης ειδικών κατηγοριών για μόνιμο διορισμό.

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Αχαΐας καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η εγκύκλιος 93750/Δ2/17-8-2011 για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04) κατά το σχολικό έτος 2011-12 να υποβάλλουν αίτηση για διορισμό από 18/08/2011 μέχρι και 22/08/2011
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης (Ερμού 70) Ν. Αχαΐας.

Η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας (Ερμού 70), στα Γραφεία Δ. Ε. Ν. Αχαΐας καθώς και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης (http://www.dide.ach.sch.gr).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ