Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Σάββατο, 03 Σεπτέμβριος 2011 11:03

Αντιπροσώπους για την Ένωση Περιφερειών εκλέγει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή αντιπροσώπων για την Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.) συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 5 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλου» στην Πάτρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, παρουσία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που υπογράφει ο Πρόεδρος του Σώματος Κώστας Καρπέτας τα θέματα που θα συζητηθούν είναι κατά σειρά τα εξής:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στην Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας) σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 74/2011 - ΦΕΚ 181/Α/22-8-2011. (εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κων/νος Καρπέτας)
 2. 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών  κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος)
 3. Παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2011 έως 31-12-2011, καθορισμός του κόστους μετά από διαπραγμάτευση και εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη προς υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών  κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος)
 4. Προένταξη στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας των έργων: α) Αποκατάσταση οριοθετικού αναχώματος μεταξύ ιχθυοτροφείου Θολής και Προκοπάνιστος β) Αποκατάσταση οικίσκου εργασίας και διαμονής των αλιέων στο ιχθυοτροφείο Τουρλίδας.  (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Νικ. Υφαντής)
 5. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην διοργάνωση του 3ου «PATRAS  INTERNATIONAL CIRCUIT FOR KART» και έγκριση δαπανών των επί μέρους δράσεων που θα αναλάβει. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
 6. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για λήψη απόφασης σε περίπτωση αμέσου κινδύνου βλάβης των συμφερόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών  κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος)
 7. Παράταση σύμβασης υποστήριξης λογισμικού της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με την εταιρεία OPEN TECHOLOGY SERVICES. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών  κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος)
 8. Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
 9. Μονομερής λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Γραφείο της πρώην ΔΕΚΕ στο Αγρίνιο. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος και Υποδομών  κ. Νικ. Υφαντής)
 10. Έγκριση δαπάνης ποσού 310,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για αλλαγή ελαστικών αυτοκινήτου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-5986. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περ/κης Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
 11. Ορισμός τόπου της επόμενης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, εκτός της έδρας της Περιφέρειας. (εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Κων/νος Καρπέτας)
Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 03 Σεπτέμβριος 2011 11:30