Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2017 15:14

«Πράσινο φως» από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα έργα ολοκλήρωσης αποχέτευσης λυμάτων στο Δήμο Πατρέων, συνολικού ύψους 26,4 εκατ. ευρώ

Το «πράσινο φως» ώστε να προχωρήσουν σύντομα οι διαδικασίες για τα έργα ολοκλήρωσης αποχέτευσης λυμάτων οικισμών που ανήκουν στο Δήμο Πατρέων, δόθηκε με την έκδοση της σύμφωνης γνώμης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Συγκεκριμένα πρόκειται για την προέγκριση δημοπράτησης του 3ου υποέργου του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Πατρέων», η οποία δόθηκε στη ΔΕΥΑ Πάτρας που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου.

«Στο πλαίσιο της ταχείας ενεργοποίησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στον έλεγχο και στην έκδοση της απαραίτητης σύμφωνης γνώμης για την δημοπράτηση του 3ου υποέργου «Έργα αποχέτευσης υποζωνών α2.2. και α2.3» του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Πατρέων» της Πάτρας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας της διαβίωσης του πολίτη» επεσήμανε ο κ. Κατσιφάρας.

Και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης: «Θέλουμε σύντομα να προχωρούν οι διαδικασίες και αυτό είναι εφικτό μόνο μέσα από τη στενή συνεργασία των αρμοδίων φορέων και ειδικότερα των Δήμων και των Υπηρεσιών μας».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος σημείωσε σε δήλωσή του πως «πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση των εργασιών αποχέτευσης σε συγκεκριμένες περιοχές που αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα μέχρι και σήμερα. Ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες που έχει η κοινωνία και οι συμπολίτες μας».

Το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Πατρέων» αφορά στα έργα ολοκλήρωσης της αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Γ’ προτεραιότητας, επέκτασης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτρας για την εξυπηρέτηση της αποχέτευσης των οικισμών που ευρίσκονται σε προτεραιότητα στον κατάλογο των επιλέξιμων έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ και στα έργα αποχέτευσης λυμάτων της περιοχής Μποζαϊτίκων.

Θα εξυπηρετηθούν και τμήματα των ενδιάμεσων πυκνοδομημένων περιοχών δια των οποίων διέρχονται οι αγωγοί των ως άνω επιλέξιμων οικισμών. Όλοι αυτοί οι οικισμοί σήμερα πλέον έχουν συνενωθεί στο Δήμο Πατρέων, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 26.397.604,80 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με εκχώρηση διαχείρισης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων υποέργων:

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Επέκταση Ε.Ε.Λ Πάτρας κατά 30.000 ισοδύναμους κατοίκους για τη φάση της 20ετίας.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας Δήμου Πάτρας.
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Έργα αποχέτευσης υποζωνών α2.2 και α2.3».
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών.

Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του προς δημοπράτηση 3ου υποέργου

Πρόκειται για έργα αποχέτευσης υποζωνών α2.2 και α2.3 που καλύπτουν τις παρακάτω περιοχές στις οποίες θα κατασκευαστεί πλήρες δίκτυο λυμάτων:

  1. περιοχή «Δροσιά» περικλειόμενη από τις οδούς Αθηνών, Σκλάβου, Σαμαράκη, Χαράδρου,
  2. περιοχή περικλειόμενη από τις οδούς Αρήτης, Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών, Διγενή Ακρίτα, Αθηνών, Αρήτης και
  3. περιοχή περικλειόμενη από τις οδούς Αρήτης, Αχιλλέως, Διγενή Ακρίτα Ν.Ε.Ο., Ευήνου , Ναυσικάς, Μ. Ανδρόνικου, Τηλεμάχου – Διγενή Ακρίτα, Φιλονόης, Λαοδάμαντος, Πατρόκλου, Αρήτης, συνολικού μήκους 7.820 μέτρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προς δημοπράτησης εργολαβίας (3ο Υποέργο) ανέρχεται σε 4.526.000,00 ευρώ.

Παραδοτέο της συγκεκριμένης πράξης θα είναι ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των υποζωνών α2.2. και α2.3. της περιοχής Μποζαϊτίκων του Δήμου Πατρέων συνολικού μήκους 7.820 μέτρων.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2017 17:54