Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2017 12:24

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής για τη Δράση 1.2 "Βιολογική Κτηνοτροφία έτους 2014" στην Π.Ε. Αχαΐας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής της Δράσης 1.2 "Βιολογική Κτηνοτροφία" για το 3ο έτος εφαρμογής 2014 (πενταετία).

Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους αναρτήθηκαν στο Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171, Πάτρα).

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων. Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 2 δικαιούχους  με συνολικό ποσό πληρωμής 5.628,67 ευρώ στην περιοχή εστίασης 65% και 3 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 3.030,83 ευρώ στην περιοχή εστίασης 35%.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας (Πανεπιστημίου 171 Πάτρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613613702).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2017 10:55